Ordinær generalforsamling 2023

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Onsdag den 15. februar 2023 kl. 19.00
i Kvaglundhallens cafeteria

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2022 samt budget 2023, herunder fastsættelse af kontingent til godkendelse.
  4. Forslag fra medlemmer.
  5. Forslag fra bestyrelsen
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Lindelunde, Hassellunden og Kastanielunden.
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
  9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer eller andet som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal tilstiles bestyrelsen i skriftlig form senest 4 hverdage før generalforsamlingen.

Modtagne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 2 dage før generalforsamlingen.

Kontaktpersoner:
Formand Erik Gram, Fyrrelunden 38, tlf.: 20 20 82 87
E-mail: erik@gram-esbjerg.dk

Kasserer Bjarne Nielsen, Nøddelunden 32, tlf.: 52 48 73 99
E-mail: noddelunden32@esenet.dk

Ved generalforsamlingen er foreningen vært ved 1 øl eller vand.