background

BESKÆRING AF TORVE- OG RANDBEPLANTNING

Beskæring af beplantning på kommunal jord, herunder torve- og randbeplantninger må kun foretages efter samråd med Esbjerg Kommune.

Ønskes der ændringer af beplantningen på torvene, skal retningslinjerne for brug af midler på torvekontoen anvendes (se vedtægterne).
Det betyder, at de ønskede ændringer af beplantningen beskrives, alle på torvet giver deres mening til kende ved at krydse ja eller nej samt underskriver forslaget.
Er der flertal for en ønsket ændring kontaktes grundejerforeningen.
Kommunen tager efterfølgende stilling til forslaget og torvet modtager en tegning der viser, hvad kommunen tillader og evt. foreslår.
Med tilladelsen giver kommunen grundejerforeningen lov til at udføre arbejdet.

Ved spørgsmål om randbeplantningen mm. kontakt grundejerforeningen.