Ordinær generalforsamling 2024

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Mandag den 26. februar 2024 kl. 19.00
i Kvaglundhallens cafeteria

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2023 samt budget 2024, herunder fastsættelse af kontingent til godkendelse.
  4. Forslag fra medlemmer.
  5. Forslag fra bestyrelsen
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Morbærlunden, Nøddelunden, Fyrrelunden og Granlunden.
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
  9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer eller andet som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal tilstilles bestyrelsen i skriftlig form senest 4 hverdage før generalforsamlingen.

Modtagne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 2 dage før generalforsamlingen.

Kontaktpersoner:
Formand Lars Pødenphant, Hassellunden 8, tlf.: 51 20 30 40
E-mail: larspoedenphant@esenet.dk

Kasserer Bjarne Nielsen, Nøddelunden 32, tlf.: 52 48 73 99
E-mail: noddelunden32@esenet.dk

Ved generalforsamlingen er foreningen vært ved 1 øl eller vand.