Vedtægter Kvaglund lokalråd

Der er opstartsmøde til Kvaglund lokalråd onsdag d. 3 maj 2023 kl. 19.00 i Folkehuset / biblioteket.

Alle med fast bopæl i Kvaglund sogn er velkomne til at deltage i mødet.

Her vil rådets medlemmer blive præsenteret og eventuelle ledige pladser vil komme på valg blandt de fremmødte.

Vedtægterne til det nye Kvaglund lokalråd kan læses ved at trykke her